Marburg - Stadtallendorf Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka Marburg Stadtallendorf
Marburg Stadtallendorf - Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka - Marburg Stadtallendorf
Bł. Św. Jerzy Popiełuszko
Polska misja Katolicka - Popiełuszko
Zasady uczestnictwa we Mszach Świętych w czasie Pandemii
 
  1. Stosujemy się do wskazań osób porządkowych i zajmujemy miejsca w kościele przez nich wskazane.
  2. Zawsze zachowujemy odstęp od innych osób - z wyjątkiem domowników - minimum 1,5 metra.
  3. W miarę możliwości nie dotykamy rękami powierzchni w kościele.
  4. Maseczki i rękawiczki higieniczne w kościele możemy mieć ale nie musimy.
  5. Śpiew wiernych w czasie liturgii jest tymczasowo odwołany...

2020-06-04

Konkurs biblijny dla dzieci
W tym trudnym czasie pandemii, kiedy nasze kościoły pozostawały
zamknięte dla wspólnotowych nabożeństw, nasza misja utrzymywała
duchową jedność przez transmisje Mszy Świętych na kanale YouTube.
Szczególnie cieszyliśmy się z obecności najmłodszych uczestników tych
nabożeństw i ich zaangażowania w Tygodniu Biblijnym w konkurs
zorganizowany przez naszą misję. Dzieci w swoich domach przygotowały
plakaty ...

2020-05-29

List Prezydenta Polski z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

„Osoba Papież Polaka łączy nas w sposób szczególny. W każdym zakątku świata jest On dla ludzi różnych krajów i kultur symbolem polskości, uosobieniem polskich cnót i talentów. (...) Dzięki Janowi Pawłowi II wspaniale mogliśmy umocnić więzi polskiej tożsamości” - napisał Prezydent Polski Andrzej Duda w liście do wspólnot katolickich poza granicami kraju.

2020-05-19

List Benedykta XVI na 100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice.

Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria – podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw – Niemiec i Rosji.

W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty...

2020-05-16

Msze Święte w czasie pandemii

Kilka uwag odnośnie naszego uczestnictwa we Mszach Świętych w czasie pandemii

  1. Stosujemy się do wskazań osób porządkowych i zajmujemy miejsca w kościele przez nich wskazane.
  2. Zawsze zachowujemy odstęp od innych osób - z wyjątkiem domowników - minimum 1,5 metra.
  3. W miarę możliwości nie dotykamy rękami powierzchni w kościele.
  4. Maseczki i rękawiczki higieniczne w kościele możemy mieć ale nie musimy.
  5. Śpiew wiernych w czasie liturgii jest tymczasowo odwołany....

2020-05-11