Marburg - Stadtallendorf Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka Marburg Stadtallendorf
Marburg Stadtallendorf - Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka - Marburg Stadtallendorf
Bł. Św. Jerzy Popiełuszko
Polska misja Katolicka - Popiełuszko
Niedziela Misyjna 25. października

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8)

 

Drodzy Bracia i Siostry,

 Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za zaangażowanie, z jakim przeżywany był w całym Kościele październik ubiegłego roku jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem przekonany, że przyczynił się on do misyjnego nawrócenia w wielu wspólnotach, podążających za wskazanym tematem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misjąw świecie”...

2020-10-21

Jubileusz 10-lecie PMK Marburg-Stadtallendorf

Historia Polskiej Misji Katolickiej w Marburg-Stadtallendorf

             Nasza misja została utworzona 1 grudnia 2010 roku. Jednak duszpasterstwo polskojęzyczne na tym terenie było obecne już znacznie wcześniej. Warto sięgnąć pamięcią do tych lat, kiedy dwa większe miasta z terenu naszej misji należały do dwóch różnych ośrodków duszpasterstwa polonijnego, które jednak miały jedno źródło.

Po drugiej Wojnie Światowej zostało wiele ludzi z Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii i ze Śląska przesiedlonych m. in. do wschodnich rejonów Hesji. W większości byli to katolicy. " Musieli opuścić oni swój majątek i przynieść ze sobą jako jedyny bagaż swoją katolicką wiarę" (Kronika Katolickiego Punktu Duszpasterskiego Meissner-Abterode 1951r.)...

2020-10-19

Zaproszenie na Kongres Młodzieży Polonijnej

Kochani młodzi przyjaciele!

Przygotowując się do Kongresu Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w lecie 2021 roku, chcemy was zaprosić do wzięcia udziału w drugim spotkaniu z serii online, poświęconym budowaniu relacji w środowisku polonijnym. Duszpasterstwo emigracyjne jest niezwykle ważne - pomaga nam wzrastać w wierzę oraz dzielić się doświadczeniem duchowym z rodakami.

2020-10-08

XX Dzień Papieski - 11 października

Totus Tuus

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin...

2020-10-06