DuszpasterzMarburg duszpasterz

Proboszcz: Ks. mgr Jan Gwiżdż

Urodził się 2 lipca 1985 roku w Limanowej. Jego dom rodzinny znajduje się w miejscowości Sechna w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach. W maju 1994 roku przystąpił do I Komunii Świętej i od tego czasu pełnił posługę ministranta, a następnie lektora w kaplicy MB Częstochowskiej w Sechnej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował następnie w Technikum Samochodowym w Nowym Sączu. Po egzaminie maturalnym w 2005 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i jednocześnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas studiów i formacji seminaryjnej w dniu 22 maja 2010 roku w Przyszowej z rąk ówczesnego sufragana bpa Andrzeja Jeża przyjął święcenia diakonatu. Studia zakończył zdając egzamin magisterski 25 maja 2011 roku i uzyskując tym samym tytuł magistra teologii. Pracę magisterską z prawa kanonicznego pt. "Małżeństwo i separacja małżeńska w nauczaniu Kościoła katolickiego" napisał pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. Tomasza Rozkruta.

Dnia 28 maja 2011 z rąk biskupa ordynariusza Wiktora Skworca w Kościele Katedralnym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie.19 czerwca 2011 roku Biskup Tarnowski mianował ks. Jana wikariuszem parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie. Podczas posługi duszpasterskiej na swojej pierwszej parafii pełnił funkcję Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Dekanacie Pustków – Osiedle. Z dniem 11 czerwca 2014 roku został mianowany wikariuszem w parafii p.w. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Posługując w tej parafii, otrzymał również z rąk bp. Andrzeja Jeża, nominację na Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Dekanacie Nowy Sącz – Centrum (08.10.2014).

 

W pierwszych latach swojego kapłaństwa ks. Jan pełnił wakacyjne zastępstwa zagraniczne za duszpasterzy z rodzinnej diecezji (2011 Czerniowce – Ukraina, 2012 Bergen – Norwegia, 2014 Oslo i Lillestrøm – Norwegia) co zmotywowało go do podjęcia posługi duszpasterskiej poza granicami rodzinnej diecezji i kraju. Odpowiadając na prośbę bpa Andrzeja Jeża i potrzeby PMK w Niemczech zgłosił się do pracy duszpasterskiej w tymże kraju. Od 1 marca 2015 - 31 2017 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii PMK Kassel, która obejmuje dekanaty Kassel – Hofgeismar, Eschwege – Bad Hersfeld i Fritzlar w diecezji Fulda. Obecnie od 1 września 2017r. posługuje jako samodzielny duszpasterz w PMK Marburg - Stadallendorf obejmującej terytorium dekanatu Marburg - Amöneburg, oraz pomaga w niemieckiej wspólnocie parafialnej Hl. Geist Stadtallendorf.

 

Lubi aktywny wypoczynek (wędrówki po górach), sport (jazda rowerem, piłka nożna, narty), zwiedzanie ciekawych miejsc i motoryzację. Mottem jego posługi są słowa św. Jana Chrzciciela: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”. Dziękując Bogu za dar powołania modli się za tych, od których wyszedł i do których został posłany. Swoją posługę kapłańską poleca Matce Najświętszej i modlitwom ludzi dobrej woli.