Marburg - Stadtallendorf Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka Marburg Stadtallendorf
Marburg Stadtallendorf - Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka - Marburg Stadtallendorf
Bł. Św. Jerzy Popiełuszko
Polska misja Katolicka - Popiełuszko

Wybory prezydenckie w Polsce

Wybory prezydenckie w Polsce

Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem ws. wyborów prezydenckich na stronie: www.gov.pl/niemcy/wybory-2020 oraz w zakładce Wybory 2020 na podstronie konsulatu: www.gov.pl/niemcy/kolonia-wybory.

 

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 roku odbędzie się w Niemczech wyłącznie korespondencyjnie.

W celu oddania głosu w wyborach konieczne jest:

 • wpisanie się przez wyborcę do spisu wyborców oraz
 • posiadanie ważnego polskiego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu.

 

 

 • Osoby, które zarejestrowały się na wybory zarządzone na 10 maja br., nie muszą się ponownie rejestrować. W systemie https://ewybory.msz.gov.pl  należy jednak najpóźniej do 16 czerwca br. dokonać potwierdzenia chęci wzięcia udziału w wyborach – klikając na końcu strony w link „ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA”.

  Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br., nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

  Jeśli przy próbie zmienia sposobu głosowania wielokrotnie pojawia się błąd, prosimy o wiadomość mailową z szczegółowymi informacjami i danymi osobowymi na adres: kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl

 

 

 • Osoby, które dotychczas nie zarejestrowały się do spisu wyborców, zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji wyborców EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 

Należy kliknąć w link „ROZPOCZNIJ REJESTRACJĘ”. Osoby z kolońskiego okręgu konsularnego zachęcamy do zapisywania się do nowo utworzonych obwodów nr 146 i nr 163. Zgłoszenia można dokonywać do 15 czerwca br.

Przypominamy, że do obwodów należy zapisywać się wg okręgu konsularnego – osoby spoza kolońskiego okręgu zapisują się do obwodów właściwych dla ich zamieszkania (okręg berliński, hamburski i monachijski – zdjęcie w załączaniu).

 

 • Osoby zarejestrowane do spisu wyborców, które jednak nie będą mogły zagłosować w Niemczech (np. z uwagi na wyjazd) – mogą wnioskować u właściwego konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dotyczy to wyłącznie osób, które były wcześniej dopisane do spisu wyborców.

  Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

  Jeśli mogą Państwo np. zagłosować korespondencyjnie w pierwszej turze, ale w przypadku przeprowadzenia drugiej tury nie będą Państwo przebywać w Niemczech – od 29 czerwca br. mogą Państwo mailowo wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowaniu – do właściwego konsula, tj. urzędu, gdzie są Państwo ujęci w spisie wyborców.

  W przypadku zapisania w spisie wyborców w kolońskim obwodzie prosimy o wiadomość: kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Zaświadczenie uprawnia do wzięcia udziału w dowolnym obwodzie wyłącznie w głosowaniu osobistym (np. w Polsce).

 

W jaki sposób nastąpi głosowanie korespondencyjne?

 • pakiety wyborcze otrzymają Państwo pocztą na wskazany przez Państwa adres;
 • następnie kopertę zwrotną należy przesłać pocztą na adres konsulatu Im Media Park 5C, 50670 Köln.
 • WAŻNE! Z powodu ograniczeń i zakazów związanych z pandemią SARS-coV-2 obowiązujących na obszarze kolońskiego okręgu konsularnego nie ma możliwości:

1)      osobistego odbioru pakietu wyborczego;

2)      osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do konsula;

3)      osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do OKW.

 

 

Osoby, które nie mają możliwości dopisania się elektronicznie do spisu wyborców, mogą to zrobić telefonicznie poprzez infolinię +49 221 937 30 237 (czynną w dni robocze). W celu dokonania rejestracji należy przygotować ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz przesłać do konsulatu zgodę na przetwarzanie danych osobowych (z uwagi na regulacje RODO).

 

Zachęcamy do śledzenia komunikatów na naszej stronie: www.gov.pl/niemcy oraz www.gov.pl/niemcy/kolonia.

 

Wszelkie dodatkowe pytania dot. wyborów należy kierować mailowo na adres: kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl

 

Z pozdrowieniami,

Zespół KG RP w Kolonii

Data dodania: 2020-06-10

Wstecz