Marburg - Stadtallendorf Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka Marburg Stadtallendorf
Marburg Stadtallendorf - Polska misja Katolicka
Polska misja Katolicka - Marburg Stadtallendorf
Bł. Św. Jerzy Popiełuszko
Polska misja Katolicka - Popiełuszko

Jubileusz 10-lecie PMK Marburg-Stadtallendorf

Jubileusz 10-lecie PMK Marburg-Stadtallendorf

Historia Polskiej Misji Katolickiej w Marburg-Stadtallendorf

             Nasza misja została utworzona 1 grudnia 2010 roku. Jednak duszpasterstwo polskojęzyczne na tym terenie było obecne już znacznie wcześniej. Warto sięgnąć pamięcią do tych lat, kiedy dwa większe miasta z terenu naszej misji należały do dwóch różnych ośrodków duszpasterstwa polonijnego, które jednak miały jedno źródło.

Po drugiej Wojnie Światowej zostało wiele ludzi z Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii i ze Śląska przesiedlonych m. in. do wschodnich rejonów Hesji. W większości byli to katolicy. " Musieli opuścić oni swój majątek i przynieść ze sobą jako jedyny bagaż swoją katolicką wiarę" (Kronika Katolickiego Punktu Duszpasterskiego Meissner-Abterode 1951r.) Dla tych przesiedleńców biskupstwo Fulda zorganizowało katolickie duszpasterstwo. W Meissner-Abterode, począwszy od roku 1947, pierwszymi duszpasterzami byli ojcowie z Belgii i z Holandii. Po śmierci O. Calixtusa de Bruijn w 1987 roku posługę duszpasterską przejmują polscy kapłani. PMK w Meissner-Abterode powstała dnia 15.12.1987 i była pierwszą w diecezji Fulda. Patronami misji byli: św. Wojciech i św. Józef.

Z PMK w Meissner-Abterode wyłoniły się: PMK św. Brata Alberta w Kassel (01.09.1991) oraz PMK św. Wojciecha w Hanau (01.02.1989) dla regionu Hanau i Fulda. Powstanie Misji w Hanał było również ważne dla Marburga i tutejszego regionu. Dzięki staraniom wielu rodzin a na wyróżnienie zasługuje rodzina Podlewskich i dzięki zaangażowaniu  ks.kan. Edwarda Ogrodowicza rozpoczęto sprawowanie Mszy Świętych w języku polskim w Liebfrauenkirche w Marburgu, które odbywają się do dzisiaj.

PMK św. Józefa Robotnika w Meissner-Abterode obejmowała od 01.09.1991 roku następujące dekanaty: Bad Hersfeld, Echwege i część dekanatu Marburg - Amöneburg, miasto Stadtallendorf, gdzie w St. Michael Kirche sprawowano nabożeństwa w języku polskim. W ramach procesu pastoralnego w Diecezji Fulda z dniem 01.08.2005 roku siedziba PMK została przeniesiona do Sontry.

Po zaistniałych podziałach PMK Meissner-Abterode teren naszej dzisiejszej misji Marburg-Stadtallendorf był kierowany duszpastersko przez dwie oddzielne misje: Marburg i okolice należały do PMK Hanau a Stadtallendorf niezmiennie do PMK Meissner-Abterode z siedzibą w Sontra.

            Duszpasterze w PMK Abterode, którzy sprawowali opiekę duszpasterską nad częścią naszej misji która należała do Stadtallendorf to: ks. Jan Karol Kozaczka pochodzący z diecezji Gdańskiej w latach 1987 - 1993, następnie ks. dr Henryk Gardyjas  z diecezji Katowickiej od 1993 - 1997roku i  ks. mgr. lic. Edward Granietzny również z diecezji Katowickiej w latach od 1998 do 2010 roku. Powyżsi księża pełnili swoją posługę z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, pokonując wiele kilometrów aby sprawować sakramenty wśród tutejszej polonii. 

            Duszpasterz PMK Hanau, który zapoczątkował duszpasterstwo polskojęzyczne w Marburgu i posługiwał ponad 20 lat, to ks. kan. Edward Ogrodowicz z diecezji wrocławskiej obecny rezydent w parafi gdzie posługiwał( 01.02.1989 - 2013(emeryt)). Dał się on poznać jako znakomity kaznodzieja, gorliwy kapłan i zawsze gotowy pomóc w każdym kłopocie i zmartwieniu(wspomina Andrzej Podlewski). Z wielkim poświęceniem przebywał ogromne ilości kilometrów z panem organistą Piotrem Potockim aby co tydzień sprawować Eucharystię w Marburgu.

Powstanie Polskiej Misji Katolickiej Marburg - Stadtallendorf

1 grudnia 2010 roku ks. Henryk Różański, kapłan diecezji pelplińskiej, został mianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej Polskiej Misji Katolickiej w Marburgu - Stadtallendorf oraz proboszczem niemieckiej wspólnoty w Bauerbach. Dotychczas miasto Marburg i Stadtallendorf, jak to wspomnieliśmy należały do dwóch oddzielnych Misji. Nowo utworzona misja, wraz z jej powstaniem, otrzymała również swojego patrona i orędownika bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

Dzisiaj jesteśmy wdzięczni za przychylność diecezji Fulda i pozwolenie na utworzenie samodzielnej placówki duszpasterskiej w Marburgu - Stadtallendorf. Szczególne podziękowania należą się Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech Ks. prałatowi Stanisławowi Budynowi za starania włożone w utworzenie naszej Misji. Za to, że Polacy mieszkający na tym terenie mogą mieć od 10 lat księdza o którym mogą powiedzieć: "To jest nasz Ksiądz, to jest nasz Proboszcz" i do którego mogą zwrócić się ze swymi sprawami.

            Ks. Henryk Różański w czasie niespełna 3 letniej posługi okazała się świetnym duszpasterzem i organizatorem, ku radości wszystkich parafian naszej misji bo mieli swojego księdza. W czasie swojej posługi ubogacił naszą wspólnotę sprowadzając relikwie naszego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki, za co wszyscy wierni są wdzięczni do dzisiaj. Jednak z dniem 31października 2013 roku opuściła naszą misję obejmując stanowisko proboszcza w bratniej misji w Hanau.

            Po odejściu ks. Różańskiego niestety nasza misja pozostała bez swojego duszpasterza. Przez prawie rok (01.11.2013 - 30.09.2014) w ramach zastępstwa posługiwali księża z PMK Kassel: ks. kan. Julian Marecik i ks. mgr  Mariusz Golonka. Niestety w tym czasie z powodów ograniczonych możliwości  - braku kapłanów - zostały zniesione cotygodniowe Msze Święte w Stadtallendorf, których mimo różnorakich starań nie udało się wznowić do dzisiaj.

            Od 1 października 2014 roku do sierpnia 2016r. obejmuje  duszpasterstwo ks. Grzegorz Stachurski, kapłan diecezji kaliskiej. Zostaje mianowany proboszczem w naszej misji i równocześnie do pomocy w parafii niemieckiej w Stadtallendorf. Pełniąc posługę proboszcza przygotował i przeprowadził peregrynację obrazu Jezu ufam Tobie i relikwii Apostołów Bożego Miłosierdzia. Niestety ze względów na stan zdrowia po niespełna dwóch latach, decyzją ks. Biskupa, ksiądz Grzegorz wraca do Polski.

            Przez dwa miesiące zastępstwo w naszej misji przejmują znów księża z PMK Kassel: ks. kan. Julian Marecik i ks. mgr Jan Gwiżdż.

            Dzięki Bożej Opatrzności, modlitwom wiernych i staraniom ks. Rektora Stanisława Budyna, nasza misja mogła znów otrzymać swojego księdza. Od 1 października 2016 roku został mianowany proboszczem ks. mgr lic. Roman Tabor kapłan diecezji tarnowskiej. Swoim ciepłym i serdecznym usposobieniem zjednał sobie przychylność wielu ludzi. Posługę jednak w naszej misji pełnił bardzo krótko niespełna rok do 31.sierpnia 2017r. obejmując stanowisko proboszcza w PMK Kassel.

            Bezpośrednio po opuszczeniu parafii przez swojego poprzednika 1 września 2017 roku, decyzją ks. prał. Stanisława Budyna, proboszczem został mianowany wcześniejszy wikariusz w PMK Kassel ks. mgr Jan Gwiżdż, który z radością pełni swoją posługę do dziś. Ks. Jan jest również zatrudniony w niemieckiej parafii Hl. Geist w Stadtallendorf jako Subsidiar. Łącząc te dwa obowiązki duszpasterskie na pierwszym miejscu zawsze stawia naszą PMK Marburg-Stadtallendorf.

            Nasza misja choć statystycznie należy do jednych z mniejszych polskich misji w Niemczech, jest żywotną i radosną wspólnotą gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce. Dla wielu polskich rodzin na tym terenie Polska Misja Katolicka, jawi się jako centrum życia katolickiego i jest potrzebą serca oraz wyrazem więzi z ojczystą kulturą i tradycją.

Przejawem aktywnej pracy misji poza regularnymi nabożeństwami i udzielanymi sakramentami w Marburgu w Liebfrauenkirche i w Stadtallendorf St. Michael Kirche są:

- co roku w okolicy 19 października organizowana jest uroczystość ku czci naszego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki z udziałem zaproszonego kaznodziei.

- z początkiem czerwca z okazji dnia dziecka w Stadtallendorf co roku organizowany jest piknik rodzinny.

- coroczne rekolekcje w czasie Wielkiego Postu z udziałem zaproszonego księdza.

- katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych, w tym roku(2020), po raz pierwszy w historii naszej misji 13 września udało się zorganizować dla 8 dzieci uroczystość pierwszokomunijną.

- katecheza indywidualna dla dorosłych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa lub bierzmowania.

- spotkania grupy biblijnej

- coroczne spotkania opłatkowe i karnawałowe, w Stadtallendorf spotkania przy kawie i ciastku organizowane są w każdym miesiącu.

- Spotkanie ze świętym Mikołajem dla Liturgicznej Służby ołtarza i zaangażowanych osób w naszej misji. Dla ministrantów organizowane są również wycieczki i spotkania integracyjne.

- organizowane są liczne pielgrzymki zagraniczne i w kraju(Fatima, Lourdes, Rzym, Ziemia Święta), jak i również w ostatnich latach jednodniowa piesza pielgrzymka z Marburga - Baurebach do Forstkapelle Maria Bild nieopodal Stadtallendorf.

- działamy charytatywnie wspierając potrzebujący jak np. Siostry Albertynki czy misjonarzy w Afryce i Argentynie, którzy również czasami odwiedzają naszą wspólnotę.

- z okazji 100lecia narodzin naszego Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II, trwa obecnie w rodzinach naszej misji peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Jana Pawła II i jego obrazu.

Czas jaki przyszło nam przeżywać od marca związany z pandemią Korona wirusa, mocno ograniczył naszą aktywność duszpasterską. Ale nawet i w tym czasie dzięki zaangażowaniu i pomocy osób z naszej parafii udało się drogą internetową podtrzymać żywą więź przez transmisje i uczestnictwo w Mszach Świętych. Jesteśmy wdzięczni Bogu i radośni, że grono wiernych uczestniczących w nabożeństwach w naszej misji ciągle się powiększa.

Za dar naszej  PMK Marburg-Stadtallendorf chcemy dzisiaj dziękować Dobremu Bogu przez naszego wielkiego i bliskiemu naszym sercom patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

 

Z okazji 10-lecia PMK Marburg-Stadtallendorf opracował:

Ks. Proboszcz Jan Gwiżdż

 

Data dodania: 2020-10-19

Wstecz